صنعت خودرو سازی ایران در آستانه زمین گیر شدن

26 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که گزارش ها حکایت از توقف برخی از خطوط تولید خودرو دارد ؛ مدیر عامل یک شرکت خودروسازی از عدم استراتژی صنعتی خبر می دهد ، و یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز می گوید ، سیاست دولت صنعت را به زانو در آورده است . گزارش از وفا آذربهاری