تمایل ادوارد اسنودن به بازگشت به آمریکا

09 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سخنگوی کاخ سفید می گوید ادوارد اسنودن، پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا که اسرار محرمانه دولت را در اختیار رسانه ها قرار داد، به هیچوجه مورد بخشودگی قرار نخواهد گرفت.