سنجش توان واقعی نظامی ایران چگونه ممکن است ؟

26 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایران در روز های اخیر توان نظامی خود را برای نابود کردن هواپیماهای بدون سرنشین آزمایش کرد ، بنا بر گفته مقامات نظامی ایران ، در روز های اخیر چند نوع موشک متفاوت به منظور هدف قرار دادن پهباد ها مورد آزمایش قرار گرفته است . احمد باطبی در گزارشی به برسی این موضوع پرداخته که موشک های آزمایش شده در ایران تا چه اندازه توانایی نابودی انواع پهباد های پیشرفته نظامی را دارد .