انواع کفش های ورزشی در نمایشگاهی در موزه بروکلین نیویورک

28 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

انواع کفش های ورزشی، از بدو تولیدش تا به امروز، همراه با تاریخچه ساخت و تولیدشان در نمایشگاهی در موزهء بروکلین نیویورک به نمایش در آمده است.