صندوق های بازنشستگی و بازنشستگان

28 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا حقوق بازنشستگی شما به موقع پرداخت می شود؟ بازنشستگان با چه مشکلاتی مواجه هستند؟ چرا نقش فرزندان در اداره پدران و مادران بازنشسته کاهش یافته است؟ به نظر شما مهمترين مشكل بازنشستگان در ايران چيست؟