صندوق بین المللی پول به اوکراين وام می دهد

07 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا ازتوافق اولیه میان دولت اوکراین و صندوق بین المللی پول برای وامی جهت بازسازی اقتصاد اوکراین استقبال کرد. کاخ سفید آنرا نشانی قوی از حمایت جامعه بین المللی از دولت اوکراین توصیف کرد. گزارش از گیتا آرین.