صنایع غذایی ایران با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند

11 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که گزارش ها حکایت از تعطیلی ۷۰ هفتاد درصد از ظرفیت صنایع غذایی در ایران دارد ؛ یک نمانیده مجلس شورای اسلامی ، با تاکید به مشکلاتی که در راستای تولید محصولات لبنی وجود دارد ، اظهارات دولت در زمینه کاهش قیمت ها در آینده را ، شعار گونه نامید . گزارش از وفا آذربهاری