سناتورها کروز و بوزمن در مراسم سازمان جوامع ایرانیان آمریکایی خواستار لغو کامل معافیت‌های هسته‌ای ایران شدند

16 آبان 1398