سناریوی جدید مالیاتی با تشدید تحریم ها بر ایران

04 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با نمایان شدن آثار تحریم ها بر ایران، مقامات حکومتی مدتی است که از جایگرینی در آمدهای مالیاتی به جای نفت سخن می گویند. معاون وزیر اقتصاد و دارایی روز یکشنبه 3 دی در حالی از سناریوهای جدید مالیاتی سخن گفت که کارشناسان اقتصادی سیاست مالیاتی دولت را مبهم می خوانند و در این زمینه ابراز نگرانی می کنند. گزارش از وفا آذربهاری.