دادستانی نیویورک یک اثر هنری بازمانده از تمدن کوشانی را به پاکستان برگرداند

09 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به حکم دادستانی نیویورک یک اثر هنری بازمانده از تمدن کوشانی منطقه سند از آمریکا به زادگاهش پاکستان بازگردانده شد. این «سنگ – برجسته» بودایی متعلق به سده دوم میلادی حدود چهل سال پیش در جریان حفاری غیرمجاز در یک سامانه باستانی دره سوات پاکستان کشف و به صورت غیرقانونی به آمریکا منتقل شد.