دود ناشی از حریق چوب های جنگلی خطر مرگ از بیماری های قلبی را افزایش می دهد

26 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه تحقیقی در استرالیا نشان داده است که، دود و آلودگی هوای ناشی از آتش سوزی و سوختن چوب های جنگلی، موجب بروز حمله قلبی می شود. پژوهشگران برآورد کرده اند که مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای چوب های جنگلی ۲ میلیون نفر در سال و تقریبا سه برابر آلودگی هوای شهری است. گزارش شیده رضایی