جشنواره "زندگی محلی"

30 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جشنواره زندگی محلی هز سال از سوی انستیتوی اسمیت سونین در واشنگتن دی سی برگزار می شود. هر سال کشور یا منطقه جدیدی را به مردم آمریکا معرفی می کند.