"شوی هنرهای دستی اسمیت سونین" در واشنگتن برپا شد

09 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از معتبر ترین شوی های هنر در امریکا "شوی هنرهای دستی اسمیت سونین" است که هر سال در ماه آوریل در پایتخت آمریکا برگزار میشود. فرصتی برای هنرمندان تا در عرصه هنر مطرح شوند و هنردوستان برای تماشا و یا خرید کارهای منحصر به فرد. گزارش ماندانا تدین