با فناوری‌های جدیدی که وارد زندگی روزانه شما خواهند شد آشنا شوید

06 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا اتومبیلی را که به هنگام نشستن در آن و رانندگی در ترافیک برای آرامش شما عطر خوشی را متصاعد می کند می خرید؟ یا رباتی را که بوی شخص خاصی را دارد؟ اینها فناوری جدیدی است که بزودی وارد زندگی هر روزه ما خواهد شد.