استفاده از تلفن همراه برای تشخیص سریع و مناسب بیماری‌ها

19 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان سوئدی با ضمیمه کردن یک چاپگر سه بعدی به تلفن های هوشمند موفق شدند آن را به یک وسیله تشخیصی سریع و مناسب برای بیماری ها تبدیل کنند. آنها می گویند وسیله ای که ساخته اند کاربری میکروسکوپ های قوی و مورد نیاز برای مشاهده میکرب ها از جمله باسیل سل را داراست. گزارش شیده رضایی