عمری که در ترافیک هدر می رود

02 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر شما هم به طور روزمره رانندگی می کنید، حتماً می دانید که نشستن پشت چراغ قرمزهای طولانی، ترافیک روزانه را از آنچه هست هم غیر قابل تحمل تر می کند. نتیجه یک مطالعه جدید توسط دانشگاه A&M تگزاس نشان می دهد که آمریکائی ها سالیانه به طور میانگین سی و هشت ساعت در ترافیک وقت تلف می کنند.