استفاده از کفش هوشمند در مبارزه با عفونتها در بیمارستان

19 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیمارستانهای فرانسه برای مقابله با عفونت های بیمارستانی سیستمی ابداع کرده اند که به کفش هوشمند معروف شده. این کفش هوشمند مجهز به دستگاهی است که با استفاده از امواج وای فای متصل به یک واحد دستشوئی و ثبت آن در حافظه سیستم، تعداد دفعاتی را که پزشکان و پرستاران دست های خود را می شوند ضبط می کند.