کفش هوشمند هم به بازار آمد

25 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کفش های هوشمند هم به بازار آمدند. از طریق تلفن های هوشمند می توانید کفش هایی که برایتان تنگ است را گشاد کنید و برعکس.