آشپزخانه‌های هوشمند با لوازم متصل به اینترنت در همایش جهانی موبایل در بارسلون

16 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آشپزخانه های هوشمند آشپزخانه هایی هستند که تجهیزات آن مانند یخچال، به اینترنت متصل است. در نمایشگاه جهانی موبایل در بارسلون، محصولات جدید شرکت ها در این عرصه به نمایش درآمد.