تولید کپسول های هوشمند برای درمان بیماری های روده

15 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان گروه مهندسی برق دانشگاه پردو ایندیانا، موفق به ساخت کپسول های الکترونیکی هوشمندی شدند که محتوی دارویی خود را در روده ی بیمار آزاد می کند. در این فرآیند، از تکنولوژی انفجار اژدرها استفاده شده است. گزارش شیده رضایی