رشد و بهره وری شرکت های کوچک در آمریکا

01 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اداره شرکت های بازرگانی کوچک ایالات متحده تجارت هایی را که کارمندان ان کمتر از ۵۰۰ نفر است کوچک به حساب می آورد در حال حاضر ۲۳ میلیون تجارت کوچک در ایالات متحده فعالند که سهم مجموع آن ها در فروش ۵۴ درصد تمامی فروش این کشور است.