روش شرکتهای بزرگ شبکه های مجازی برای حذف تبلیغات افراط گرایانی مثل داعش

07 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

غول های اینترنتی در آمریکا در واکنش به گسترش تبلیغات افراط گرایان در شبکه های اجتماعی انلاین استفاده از فن آوری های پیشرفته ای را تدارک می بینند که به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین می تواند ضمن شناسائی تبلیغاتی که محتوای افراطی دارندT آنها را از اینترنت حذف کند