گشوده شدن اسرار خواب

04 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تقریبا همه ما تجربه ناخوشایندی از بدخوابی در محیط ناشناس، خصوصا در اولین شب آن، داریم و حالا نتیجه یک تحقیق در دانشگاه براون ایالت رودآیلند آمریکا، از معمای "بد خوابیدن در شب نخست" پرده برداشته است. گزارش شیده رضایی