سلبریتی های جدید

16 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نظر شما چیست؟ چرا و چگونه برخی یک شبه معروف می شوند؟ فرق این نوع موفقیت ها با موفقیت های واقعی چیست؟ معیار و مبنای این گونه معروفیت ها چیست؟ اینگونه شهرت ها چقدر دوام دارد؟