سکوت دولت در برابر سه نرخی شدن ارز

02 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چند نرخی شدن ارز بار دیگردر رسانه های داخلی ایران مورد بحث گسترده قرار گرفت. صحبت از سه نرخی شدن ارز است اما دولت در این زمینه سکوت کرده است. یک اقتصاددان نزدیک به دولت می گوید، چندنرخی شدن ارز نشانه ضعف مدیریت و بازگشت به سیاست های نادرست گذشته است. گزارش از وفا آذربهاری.