ناو هواپیمابر رونالد ریگان در بندر بوسان

29 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ناو هواپیمابرِ آمریکائی رونالد ریگان پس از اتمام یک مانور مشترک پنج روزه با ارتش کره جنوبی امروز، شنبه در بندرِ بوسان آن کشور پهلو گرفت. دریادار مارک دالتون، فرمانده ناو این مانور مشترک را نشاندهنده تعهد آهنین ایالات متحده آمریکا به متحد خود کره جنوبی دانست.