بازجویی از معاون سامسونگ به اتهام رشوه‌خواری

23 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در کره جنوبی یک گروه از دادستانان ویژه در ادامه تحقیقات از فعالیت های شرکت سامسونگ الکترونیک بازجوئی از لی جی یانگ، معاون این شرکت بزرگ الکترونیکی را آغاز کرده اند. به گفته سخنگوی این گروه، آقای لی علاوه بر رشوه خواری به تخلف های دیگری نیز متهم است. [[SOT]]