اقدامات جدید وزارت اتحاد در کره جنوبی برای به هم رسیدن خانواده‌های دور مانده در دو کره

16 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت اتحاد در کره جنوبی امروز اعلام کرد دولت مذاکرات صلیب سرخ در مورد همکاری با کره شمالی را بمنظور پیوند خانواده های جدا شده و همچنین مذاکرات در سطح همکاری نظامی به منظور توقف اقدامات خصمانه مرزی پیشنهاد کرده است.