رئیس جمهوری کره جنوبی در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش شرکت نکرد

14 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جمهوری کره جنوبی امروز از شهادت دادن در رابطه با پرونده فسادش در دادگاه قانون اساسی سر باز زد. پارک گئون هه که متهم به فساد است، با عدم حضور در جلسه دادگاه ۹ قاضی دادگاه قانون اساسی را مجبور کرد تا جلسه دادگاه را به روز پنج شنبه موکول کنند.