سخنرانى رئيس جمهوري آمريكا در مجمع عمومى سازمان ملل

30 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سه شنبه در اولين روز آغاز بكار مجمع سازمان ملل متحد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آخرین سخنرانی خود را ایراد خواهد کرد. ارزيابي شما از سخنرانى رئيس جمهورى آمريكا چیست؟