سخنرانی پرزیدنت ترامپ در پایگاه هوایی بگرام در سفر از پیش اعلام نشده به افغانستان

07 آذر 1398