سخنگوی سفارت اسرائیل در واشنگتن: انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم یک روز تاریخی است و آن را جشن می گیریم

24 اردیبهشت 1398