آخرین خبرها از وضعیت کبودوند و طبرزدی، زندانیان سیاسی در ایران

06 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران گروهی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در اعتصاب غذا هستند. نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر با انتقاد از وضعیت نگهداری زندانیان سیاسی بخصوص زندانیان بیمار می گویند دسترسی آنها به دادرسی عادلانه نیز سلب شده است. گزارش کوروش صحتی