هشدار قطر نسبت به درگیری نظامی با ایران، در کنفرانس امنیتی سنگاپور

13 خرداد 1397