هفته مد سنگاپور

24 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هفته مد سنگاپور دیروز سیزدهم ماه مه آغاز شد و گشایندهء آن دیانه فون فورستنبرگ طراح نامی بود. فون فورستنبرگ جدیدترین کلکسیونش را که چندی پیش در اروپا و آمریکا نیز به نمایش گذاشته بود، اینبار به آسیا آورده بود.