نگاهی به محل ملاقات امروز ترامپ و کیم؛ جزیره‌ای رویایی با هتل گران قیمت کاپالا

22 خرداد 1397