افق؛ سیمین بهبهانی

30 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگو افق با کامران تلطف استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه آریزونا، نعمت آزرم شاعر و دانش آموخته مردم شناسی دانشگاه پاریس، جواد مجابی شاعر و منتقد ادبی و محبوبه عباسقلی زاده روزنامه نگار و فعال حقوق زنان