نمونه ای از فعالیت مهاجران در حوزه تکنولوژی در آمریکا

23 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بخشی از ایالت کالیفرنیا در جنوب شرق سانفرانسیسکو به نام سیلیکون ولی شهرت یافته است. دلیل آن شمار زیاد شرکتهای بسیاری است که از شرکتهای مطرح در زمینه تکنولوژی های پیشرفته هستند. تعداد قابل توجهی از بنیانگذاران این شرکت ها مهاجران هستند.