«سیلیکون ولی» کالیفرنیا، ویترینی از موفقیت مهاجران در آمریکا

13 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دره سیلیکون منطقه ای در کالیفرنیاست که به عنوان مرکز تکنولوژی اطلاعات و کامپیوتر در دنیا شناخته می شود. اما این ناحیه به صورت ویترینی برای موفقیت مهاجران در آمریکا نیز درآمده است.