مخالفان روحانی، «طرح سوال از رئیس جمهوری» را کلید زدند

09 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه حسن روحانی در سفر استانی در شیراز به سر می برد، منتقدان او در تهران، تهدید به طرح سوال از رئیس جمهوری کرده اند. حمید رسایی، نماینده منتقد دولت روحانی می گوید ۳۵ نماینده این طرح را امضا کرده اند.گزارش آرش سیگارچی