پناهگاه شامپانزه ها در سیرالئون

16 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیش از بیست سال است که یک پناهگاه شامپانزه ها در سیرالئون به شامپانزه هایی که در نتیجه تجارت غیرقانونی حیوانات خانگی مورد آزار و اذیت قرار گرفته و یتیم شده اند، پناه می دهد.