شورشيان سودان جنوبی برای حمله آماده می شوند

08 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ارتش سودان جنوبی می گوید، هزاران جوان مسلح ِ وفادار به ری یک ماکار، رهبر شورشیان آن کشور، برای تصرف دوباره شهر بُر Bor آماده می شوند. بُر پیش از این در اختیار شورشیان بود اما هفته گذشته توسط نیروهای دولتی بازپس گرفته شد. این در حالی است که جامعه بین المللی خواستار برقراری فوری آتش بس میان طرفین درگیر شده است. ماکار، معاون سابق رییس جمهوری سودان جنوبی است که در ماه ژوییه امسال به اتهام طراحی کودتا علیه دولت از مقام خود برکنار شد. گزارش از شيده رضايی.