شورشیان مخالف دولت سوریه حمص را ترک می کنند

17 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شورشیان مخالف دولت سوریه که در بخش قدیمی شهر حمص سنگر گرفته بودند، در حال ترک سنگرهای خود هستند تا به توافق بدست آمده بر سر تخلیه شهر از سوی نیروهای دولتی و شورشیان برای ورود امدادگران بین المللی جهت کمک به شهروندان گرفتار شده در حمص عمل کرده باشند.