شورای نگهبان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را تایید کرد

19 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شورای نگهبان مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی را که در آن ازدواج سرپرست با فرزند خوانده با حکم دادگاه قانونی شده است را تایید کرد.تصویب این قانون با اعتراض گروهی از مقامهای دولتی ایران و فعالان حقوق زنان و کودک روبرو شده است.گزارشی از کوروش صحتی