شطرنج | رویدادهای اعتراضی ایران؛ صدای آزادیخواهانۀ یک ملّت

30 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی دقیق به اعتراضات مردمی ایران، سرکوب حکومتی و قطع کامل اینترنت در ایران، در این ویژه برنامه شطرنج.