شطرنج | میزگرد بررسی پتانسیل ارتش ایران در حمایت از مردم در برابر حکومت

27 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ميزگردى درباره مسايل ايران، سياست، اقتصاد، حقوق بشر، فرهنگ، در جستجوى راه حل براى ايران امروز و فردا.