شطرنج | انتخابات از مشروطه تا مشروعه: اراده ملت، گروگان خواست حاکمیت

12 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ميزگردى درباره مسايل ايران، سياست، اقتصاد، حقوق بشر، فرهنگ، در جستجوى راه حل براى ايران امروز و فردا.