شتاب گرفتن روند بیکاری در ایران

14 بهمن 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک عضو شورای عالی اشتغال در ایران ، از افزایش اخراج کارگران خبر داد و علت را وضعیت آشفته بنگاه های تولیدی اعلام کرد.این در حالی است که هم زمان فعالان بازار ، مشکل اصلی واحدهای صنعتی را کمبود نقدینگی عنوان می کنند. گزارش از وفا آذربهاری