شتاب در دلاری شدن اقتصاد ایران

21 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در تداوم نوسان نرخ ارز و سقوط ارزش ریال ، رئیس اتاق بازرگانی تهران در زمینه دلاری شدن اقتصاد ایران هشدار داده ، وبانگرانی پیش بینی کرده است که با ادامه روند موجود ، حتی اجاره بها نیز بر اساس دلار محاسبه شود. گزارش از وفا آذربهاری