شصتمین سالگرد اجرائی شدن کنوانسیون پناهندگان

01 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سه شنبه 2 اردیبهشت، شصتمین سالگرد اجرائی شدن کنوانسیون پناهندگان است. کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل، کمتر از یک دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم به تصویب رسید. گزارش از الناز کیانی.